مقاله ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

مقاله ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید
مقاله ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

فهرست:
•    مقدمه
•    شرح واقعه :
•    گفتار نخست : عامل ترابري چند نوعي :
•    كميسيونر ترابري در حقوق فرانسه
•    متصدي حمل ونقل در حقوق ايران
•    گفتار دوم : بارنامه ترابري چند نوعي :
•    ماهيت تجاري بارنامه ترابري چند نوعي
•    ماهيت حقوقي بارنامه ترابري چند نوعي
•    گفتار نخست : عامل ترابري چند نوعي
•    كميسيونر ترابري در حقوق فرانسه
•    متصدي حمل ونقل در حقوق ايران
•    گفتار دوم : بارنامه ترابري چند نوعي
•    ماهيت تجاري بارنامه ترابري چند نوعي
•    نتيجه گيري

چکیده:
۱- ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افزايش داده و آهنگ رشد را پرشتاب مي نمايد.
۲- كشورهاي عقب نگه داشته شده طي چند ده گذشته بويژه دهه ۱۹۸۰ كه سالهاي سختي از نظر اقتصادي براي آنها به شمار مي رود، در جهت رهائي از فقر اقتصادي – اجتماعي كه بدان مبتلا مي باشند، از يك طرف هم خود را در اين بخش اقتصادي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف ديگر قوانين غير عادلانه حاكم بر اين نوع روابط را كه عمدتا\” توسط جوامع صنعتي و در غياب اين كشورها تهيه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل مي گردد،افشاء نموده اند.
كشورهاي مزبور طي نفارنسهاي توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بويژه در حين تدوين مقررات حاكم بر ترابري چندنوعي (كنوانسيون ۲۴مه ۱۹۸۰ژنو)، تعديل مسئوليتها وخطرات حمل كالابين حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته هميشگي خود، كه همانا استقرار يك (ناظم نوين بين المللي اقصتادي ، مي باشد، دانسته و تاكيد فراوان بر آن داشته ودارند.
در نوشتار حاضر با بررسي اجمالي از ترابري چند نوعي كه در حال حاضر رايج ترين نوع ترابري بين المللي و همين طور از نظر حقوقي مشكل زاترين نوع حمل ونقل به شمار مي رود. نگارنده سعي در شناساندن آن وخسارت ارزي ناشي از سهل انگاريها در اين زمينه را دارد.
۳- چنانچه كرده خاكي عاري از اقيانوس هاي پهناور، رشته كوههاي بلند و رودخانه هاي طويل بوده و آدمي طمع جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر از اين كره خاكي را نداشت ، در آن صورت اكتفاء كردن به يك نوع وسيله حمل ونقل ممكن مي نمود. ولي امروزه با وجه به پيشرفت جوامع و رون روبه افزايش مبادلات تجاري ،انتقال سريع ومطمئن كالاهاي پرحجم و سنگين از محلي به محل دور دست ديگر ضروري مي نمايد. عاملين و متصديان خمل ونقل ، در جابجائي كالا از نقطه اي به نقطه ديگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبيعي متوسل به انواع مختف وسايل حمل ونقل شده اند كه امروزه اصطلاحا\” آن را (ترابري چند نوعي ) يا (مختلط) يامركب ) مي نمامند.

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید