مقاله روش تحقيق در حقوق

مقاله روش تحقيق در حقوق

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 8 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید
مقاله روش تحقيق در حقوق

فهرست:
•    منبع
•    نظريه
•    منابع تهيه فرضيات :
•    فرق فرضيه و نظريه :
•    نقشه فرضيه در تحقيق :
•    تحقيق
•    خصوصيات يك تحقيق علمي :
•    تعريف تحقيق علمي
•    قواعد تحقيق علمي :
•    مقدمات يا پيش نياز تحقيق
•    فرآيند تحقيق علمي
•    طرح تحقيق
•    ۲- اهمیت طرح تحقیق
•    ۳- انواع طرح تحقیق
•    ۴- عناصر و ساختار طرح تحقیق:
•    روش هاي تحقیق
•    انواع روش های تحقیق
•    همبستگی
•    روش های جمع آوری اطلاعات
•    تقسیم بندی کلی
•    تقسیم بندی براساس روش های مرتبط با تقسیم بندی مزبور
•    ابزار
•    عوامل موثر بر مشاهده :
•    محاسن اين روش
•    معايب و محدوديت ها
•    نكات مورد توجه در روش مشاهده :
•    روش مصاحبه
•    ابزار مصاحبه :
•    انواع مصاحبه :
•    اشخاص مناسب براي مصاحبه :
•    محاسن و مزاياي روش محاسبه
•    انواع پرسشنامه :
•    الف- از لحاظ محتوي
•    ب – از لحاظ شكلي :
•    ج – از لحاظ شناسايي مخاطب
•    روش هاي اجرا :
•    ويژگيهاي پرسشگران
•    محاسن روش پرسشنامه اي
•    معايب و محدوديت هاي پرسشنامه
•    جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه
•    ابزار گردآوري اطلاعات
•    روش صوتي و تصويري
•    روش تركيبي
•    شيوه هاي پژوهشنامه نويسي
•    شيوه ترتيب و تنظيم مطالب
•    الف) عناصر مقدمات :
•    شيوه آرايشي پژوهشنامه
•    شيوه سندآوري
•    ويرايش و پردازش نوشته

چکیده:
منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ ۱۳۸۲
لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم
و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ،                   نظري (رياضيات و فلسفه …)،           حافظه اي  مرتبط با حافظه
تقسيمات علوم                                            عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد)                  تخيلي  مرتبط با تخيل
اكتسابي يا حصولي ،                شعري(شعر و خطبه و جدل)                     عقلي  مرتبط با عقل

انتزاعي  (رياضي و منطق)
نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )
عيني (ستاره شناسي يا نجوم و زيست شناسي و حقوق)
و آخرين تقسيم بندي براساس موضوع
علوم انساني
علوم تجربي زيست شناسي – عمران
علوم رياضي و هندسي – رايانه
علم حقوق غالبا در شاخه هاي علوم انساني (عام) –  علوم اجتماعي (خاص) قرار دارد.
نظريه
جايگاه نظريه در تحقيق : هدف از تحقيق علمي جبري جز ايجاد وانشاي نظريه و اصولي آن نيست.
مفهوم نظريه : مجموعه اي از تعريف ها يا پيشنهادات درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه بعد منظم و مووني از وقايع و پديده هايي كه در اثر اين همبستگي به وجود مي آيند ارائه مي دهد
۱- موضوع آن پيشنهاد درباره تعدادي متغير به هم پيوسته است. اگر حسن درس
بخواند در كنكور قبول مي شود.
اركان تعريف۲- بعدي منظم از به هم پيوستگي متغيرها نشان مي دهد.
۳- نحوه وقوع پديده ها و وقايع را توضيح مي دهد. آب در ۱۰۰۰  جوش بگيريد.

۱-    بيانگر ماهيت يا رابطه علت و معلولي پديده ها ومتغيرها است.
۲-    از تركيب يك سري قضايا و قوانين و مفاهيم به هم پيوسته حاصل مي شود.
۳-    قدرت آينده نگري دارد.
اوصاف نظريه علمي     ۴- توانايي آزمون سخت و ارزيابي لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ كنند.
۵- نظريه بايد چهارچوب مناسبي را براي تحقيق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوين و…)
۶- نظريه نبايد با ساير نظريه هاي مورد تائيد و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن مي رود- يك بيانيه – پيشنهاد آزمايش واقعي درباره نحوه روابط متغيرها
تعريف علمي : فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشه مندانه درباره ماهيت،چگونگي وروابط بين پديده ها،اشياء و متغيرها و پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين ومحتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد.

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

پاسخ دهید