مقاله نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

مقاله نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

تعداد صفحات: 64

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 9 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید
مقاله نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

چکیده:
« اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (۱) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيمائي كشورهاي مختلف مي باشد و در روابط ميان مؤسسات ، به تعبيري همان نقشي را ايفا مي كند كه « سازمان هواپيمائي كشوري بين المللي » – ( ايكائو )(۲) در روابط ميان دولتها همان علل و اسبابي كه پس از جنگ دوم جهاني موجب تأسيس «ايكائو» شد ، مؤسسات هواپيمائي را واداشت تا اتحاديه مزبور را به وجود آورند .
در اوايل سال ۱۹۷۰متجاوز از ۱۰۴ مؤسسه هواپيمائي عضو اتحاديه مذكور بوده اند . مؤسسات مزبور تقريباً ۹۰% از ترافيك بين المللي هوائي را انجام مي دهند .(۳) تعداد مؤسساتي كه صرفاً به ملاحظات اقتصادي عضو اتحاديه مذكور نمي باشند ناچيز نيست ، ولي مؤسسات ملي كشورهايي از قبيل اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي وجمهوري خلق چين كه بيشتر به جهات سياسي، عضويت «ياتا» را نپذيرفته اند ، در خطوط بين المللي خود،به نسبت قابل ملاحظه اي روش ها و فرمول هاي مختلف مقررات نرخي اين اتحاديه را به موقع اجرا در مي آورند
« ياتا » از آغاز تأسيس خود تاكنون همواره نقش مؤثر و تعيين كننده اي در تسهيل روابط مؤسسات هواپيمائي عضو ايفاء كرده است؛ تهيه و تنظيم قراردادهاي چند جانبه ناظر بر روش و شيوه هاي مختلف همكاري اعم از فني و اداري و بازرگاني ازابتكارات بديع و بي سابقه اين اتحاديه مي باشد .

در مقاله گذشته اين مجله، به اهم اين قراردادها يعني « قرارداد چند جانبه بين خطوط » مختصر را اشاره شد(۴) . قرارداد مزبور با ايجاد تسهيلاتي براي فروش بليت هاي هوائي ، در مسير خطوط معين ، وسيله مؤثري در ارتقاء وضعيت مؤسسات هواپيمائي محسوب شده است . باتكاء باين قرارداد، هر مؤسسه هواپيمائي در صدد برآمده تا شبكه خطوط خود را به شبكه خطوط ساير مؤسسات پيوند دهد واز اين راه تاسرحد امكان خود را در جريان و مدار وسيعي از بازار تجارت حمل ونقل هوايي وارد كند . جمله تسهيلاتي از اين قبيل ،بدون بحث و گفتگو،به نفع و مصلحت مسافرين هوائي است وبه نسبت وسيعي راه را براي گسترش جهانگردي باز كرده و مي كند .

معهذا نبايد از نظر دور داشت كه همين تسهيلات، عامل بروز سوء استفاده هايي نيز گرديده است. پاره اي از مؤسسات هواپيمائي به علت فعاليت وزيركي و تجربه بيشتر،غفلت وسهل انگاري دولتها و مؤسسات هواپيمائي آنها را در مقابله با تحولات ناگهاني و چشمگير بازار حمل ونقل هوايي بين المللي غنيمت شمرده ،جريان عادي مبادلات بازرگاني را به نفع خود از مسير عادي خارج و منافع سرشار عائد خود نموده اند .

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید