مقاله پول شويي (مفاسدمالي)

مقاله پول شويي (مفاسدمالي)

تعداد صفحات: 73

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 4200 تومان

تعداد نمایش: 12 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید
مقاله پول شويي (مفاسدمالي)

فهرست:
•    تعريف
•    مراحل عمليات پول شويي
•    ۱ـ ايجاد پول غير قانوني
•    ۲ـ سند سازي مالي
•    ۳ـ اختلاط مالي
•    ۴ـ تشويق پول شويي
•    آمار مربوط به پول شويي
•    فن آوري و خدمات مالي اينترنتي
•    بازرگاني الكترونيك
•    خدمات مالي اينترنتي
•    مقابله با پول شويي
•    واكنش جهاني در مقابل پول شويي
•    پول شويي در ايران
•    مقررات مبازه با پول شويي
•    شرايط اسلامي مبادله ،مانعي  بالقوه در مقابل پول شويي
•    نتيجه گيري :
•    منابع :
•    مجله بانك و اقتصاد
•    چكيده :
•    مقدمه :
•    الف -كليات تحقيق :
•    الف –۱-هدف تحقيق:
•    الف-۲-سؤالات تحقيق :
•    الف- ۳-روش تحقيق:
•    اطلاعات جمعيتي
•    تكامل ساختاري جمعيتي :
•    نرخ مشاركت
•    بار  تكفل
•    تحليل وضع و تقاضاي نيروي كار
•    بخش كشاورزي
•    بخش صنعت
•    ۳-بخش خدمات
•    تعادل بازار كار
•    تحولات بازار كار استان تا سال ۱۳۸۵
•    پيشنهادات :
•    منابع
•    مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن
•    تعريف اقتصاد زيرزميني:
•    فرار از ماليات
•    فرار از قوانين و مقررات اقتصادي
•    فرار از كاغذ بازي
•    سوءاستفاده از مزاياي تأمين اجتماعي
•    مهاجرت غير قانوني
•    ماهيت فعاليت اقتصاد زيرزميني :
•    علل به وجود آمدن اقتصاد زير زميني:
•    آثار زيانبار اقتصاد زيرزميني :
•    اثر اقدامات اقتصاد زير زميني بر جامعه:
•    روشهاي اندازه گيري ابعاد اقتصاد زير زميني :
•    نتيجه گيري :
•    منابع :

چکیده:
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .
در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.
براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان ۵/۱ ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .
بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .
ـ تعريف
پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .
پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .
پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4200 تومان – خرید

پاسخ دهید