پاورپوینت بلور شناسي هندسي

پاورپوینت بلور شناسي هندسي

تعداد صفحات: 147

فرمت فایل: ppt

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 10 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید
پاورپوینت بلور شناسي هندسي

فهرست:
•    تعريف بلور
•    مفهوم ساختمان بلورين وشبکه تبلور
•    محورهاي بلورشناسي
•    شبکه هاي براوه
•    تعييين موقعيت اتمه وجهات در بلورها
•    تعيين انديس ميلر
•    مباني کاربرد پرتو X در کاني شناسي
•    قوانين بلورشناسي
•    اصل تقارن
•    فرمهاي بلور شناختي
•    قانون مناطق
•    رده هاي بلورشناسي
•    تشکيل ورشد بلورها
•    شکل ظاهري بلورها
•    دوقلويي يا ماکل

چکیده:
بلور شناسي هندسي
هدف کلي درس:
آشنا شدن دانشجويان با واژه بلور، فراگيري بعضي از قوانين مهم بلور شناسي، شناسايي رده ها وفرمهاي بلور شناسي،اشنايي باروشهاي مطالعه شکل ظاهريوساختمان داخلي بلور ها ورده بندي آنها.
بلور يکي از حالت هاي اجسام جامد همگن است که در آن ها اجزاي تشکيل دهنده داراي نظم سه بعدي هستند و به سطح هاي خارجي صاف و منظم محدود مي شود که اين نظم بيروني بازتاب نظم دروني بلور است. حال به چند شبکه بلوري و بلورهاي چندکاني توجه کنيد:
اجسام جامد طبيعي که غالبا شکل بلورين دارند کاني ناميده مي شوند.
در تعريف بلور به خاصيت همگني اشاره کرديم. همگني عبارتست از يکنواخت بودن عناصر تشکيل دهنده يک جسم. به عبارت ديگر همگني يکنواختي ترکيب شيميايي عناصر تشکيل دهنده يک بلور را شامل مي شود و مي توانيم بگوييم که در تمام قسمت هاي يک بلور نمک طعام  ترکيب شيميايي NaCl  است،
از تجمع کاني هاي مختلف که شکل بلورين دارند سنگ ها به وجود مي آيند. سنگ ها معمولا داراي ترکيب شيميايي غيريکنواخت و ناهمگن هستند. در تصوير يک کاني را مي بينيد که به تنهايي همگن و بلورين است. از تجمع کانيها سنگ هاي  ناهمگن به وجود مي آيد.
خاصيت ديگري که در بررسي بلورها اهميت دارد، خاصيت همسان گردي يا ايزوتروپي و خاصيت ناهمسان گردي يا آن ايزوتروپي است. خاصيت همسان گردي يا ناهمسان گردي به چگونگي آرايش عناصر تشکيل دهنده بلور مربوط مي شود که اين نحوه آرايش بر خواص فيزيکي بلور اثر مي گذارد.

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید