پاورپوینت سنگ شناسي رسوبي (رشته زمين شناسي)

پاورپوینت سنگ شناسي رسوبي (رشته زمين شناسي)

تعداد صفحات: 242

فرمت فایل: ppt

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 10 نمایش

کد فروشنده:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید
پاورپوینت سنگ شناسي رسوبي (رشته زمين شناسي)

چکیده:
سنگ ها ي رسوبي از سخت شدن رسوبات تشكيل مي شوند.
عوامل مؤثر بر ويژگي هاي رسوبات تشكيل دهنده سنگهاي رسوبي:
۱- اثر سنگ منشا
۲- اثر هوا زدگي
۳-اثر حمل و نقل
۴-اثر محيط رسوبي
۵- فرايندهاي پس از رسوبگذاري

۱- اثر سنگ منشا:
سنگ منشا اثر مستقيم بر سه ويژگي ذرات حاصل از آن دارد:
۱-اندازه ي دانه ها
۲-شكل دانه ها
۳-تركيب كاني شناسي دانه ها
عوامل مؤثر بر ويژگي هاي رسوبات تشكيل دهنده سنگهاي رسوبي:
اندازه و شكل دانه هاي در حد قلوه ‌‘توسط عوامل بافتي و طرح كلي سنگ منشا كنترل مي شود.
اندازه و شكل دانه هاي در حد ماسه بيشتر از قلوه ها تحت تاثير سنگ منشا قرار مي گيرد.
تركيب كاني شناسي:
كاني ها بر اساس مقاومتشان و سرعت تغيير شيميايي در آنها به سه گروه تقسيم مي شوند:
۱-نا پايدار
۲-پايدار
۳-نيمه پايدار
عوامل مؤثر بر ويژگي هاي رسوبات تشكيل دهنده سنگهاي رسوبي:
ذرات و عناصر تشكيل دهنده ي سنگ منشا و ويژگي هاي بافتي آن ‘نقش عمده اي در شكل گيري تركيب و ويژگيهاي بافتي رسوبات دارند.
بنابراين با توجه به ويژگيهاي كاني شناسي يك سنگ رسوبي مي توان به منشا آن پي برد.
تذكر:
گاهي تفسير  دقيق و صحيح از ويژگيهاي سنگ منشا به آساني امكان پذير نيست.
مثلا در مورد سنگهاي رسوبي كه منشا آن سنگ رسوبي ديگري است مطلب فوق صحيح است.
۲- اثر هوازدگي:
اثر هوا زدگي از يك طرف ارتباط با نوع سنگ منشا و از طرف ديگر با وضع توپوگرافي منطقه ارتباط دارد.

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید